Het is buigen niet barsten
antenne rotterdam

veerkracht carnisse

jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140
week 50 | dinsdag 10 december 2019 20:27 uur | 0 bezoekers

Schermafbeelding 2011-09-20 om 11.59.55.png 

TUINMAN IN CARNISSE

Integrale en duurzame wijkontwikkeling

www.tuinmanincarnisse.nl

Veerkracht Carnisse is een sociaal innovatieproject in de zuidelijke Rotterdamse wijk Carnisse (deelgemeente Oud-Charlois). Onder deze naam gaan een viertal Rotterdamse partijen in samenwerking met de (deel-)gemeente, instellingen, bewoners en andere wijkpartners werken aan een integrale wijkaanpak. Gedurende vier jaar (looptijd: najaar 2011 – najaar 2015) gaan deze partijen vanuit een integrale aanpak aan het zelforganiserend vermogen van de wijk Carnisse werken. 

De doelstelling van Veerkracht is om het aanwezige potentieel in de wijk Carnisse te verkennen, versterken en hier richting aan te geven. Op deze manier kunnen bewoners, instellingen en andere betrokkenen gezamenlijk op een effectieve wijze de sociale, ecologische en economische veerkracht van de wijk tot stand brengen. Dit gebeurt door noodzakelijke condities voor samenleven te ontwikkelen; in de openbare ruimte collectiviteit en betrokkenheid te ontwikkelen; vakmanschap  te ontwikkelen via onderwijs en educatie; en binnen de wijk een zelforganiserend netwerk op te bouwen. 

De vier partijen uit Veerkracht zijn:

Bureau Frontlijn: ontwikkelt nieuwe werkwijzen en creëert nieuwe allianties vanuit het werken op en over de grens van de overheid. Frontlijn werkt aan oplossingen voor multi-probleemgezinnen, criminele jongeren en opvoedkundige problematiek. Tevens bestrijden zij woonfraude en ‘asociale’ huur middels een ‘achter de voordeur’- aanpak met sociale teams. De aanpak in Carnisse is gericht om kinderen en hun ouders (opvoed-)vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om zelf te groeien. http://www.rotterdam.nl/frontlijn

Creatief Beheer: ziet de openbare ruimte en de media als een publiek domein waar mensen elkaar ontmoeten. Creatief Beheer zet in op drie aspecten: natuureducatie en beleving; hoeveelheid groen en biodiversiteit; en participatie. Projecten vinden zowel in de media als in de openbare ruimte plaats. Creatief Beheer richt zich met name op kinderen, ouderen en mensen met lagere inkomens. Het benadert beheer, onderhoud en inrichting van openbare ruimtes als investeringsmogelijkheid en ontwikkelmogelijkheid van educatieve, sociale en economische doeleinden. http://www.creatiefbeheer.nl

DRIFT (EUR):ontwikkelt een sturingsinstrument voor zelforganisatie. Dit instrument tracht koplopers die al op allerlei manieren actief zijn in de wijk (bewoners, ondernemers, instellingen, beleidsmakers, etc.) te verbinden. De koplopers werken aan een gezamenlijke strategie, verhaal en taal en ontplooien innovatieve experimenten. Tevens evalueert DRIFT de praktijken van de andere drie partners, en Veerkracht als geheel (http://www.drift.eur.nl). Haar activiteiten in Carnisse zijn medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het FP7-Incontext programma.
www.incontext-fp7.eu

Rotterdam Vakmanstad/Skillcity: werkt vanuit een integrale gebiedsontwikkelingsvisie op verschillende grootstedelijke schalen aan samenlevingsopbouw. Na projecten met straatgroepen is Rotterdam Vakmanstad in 2008 gestart met het traject Fysieke Integriteit op een openbare basisschool. Door judo, eten/koken, tuinieren en filosofielessen wordt met stagiairs en de ouders van de leerlingen aan de fysieke balans, sociale competenties en schoolprestaties van leerlingen gewerkt http://www.vakmanstad.nl

Veerkracht Carnisse is onderdeel van en wordt gefinancierd uit Zuid Werkt! Nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid. Dit is een nationaal programma waarbij het Rijk, de gemeente Rotterdam, de zuidelijke deelgemeenten en andere maatschappelijke partners werken aan een structurele verbetering van Rotterdam Zuid.

Tweets by @vcarnisse