Het is buigen niet barsten
antenne rotterdam

veerkracht carnisse

jfmamjjasond
1610141923273236414549
2711152024283337424650
3812162125293438434751
4913172226303539444852
5183140
week 51 | maandag 16 december 2019 06:46 uur | 0 bezoekers


Korrie Louwes bracht op donderdag 23 mei 2013 een werkbezoek aan de Carnissetuin. Het was meteen de officiële doop van het boekje ’10 jaar Creatief Beheer’. “Mooi, wat jullie hier doen”, vond de wethouder.

“Goed om Creatief Beheer nu eens in de praktijk te zien,” zei Marco Florijn toen hij donderdag 4 juli 2013 de in alle opzichten bloeiende Carnissetuin bezocht.

Portefeuillehouder zorg en welzijn, Michel de Baan concludeert tot slot van een bezoek deelgemeente op 3 juli 2013: “Tijdelijkheid is ook een kracht, over vijf jaar is deze Tuin er nog'

Weloverwogen besluit toekomst Carnissetuin

Een hele avond in spanning zitten wachten, toch zijn we blij dat het raadsdebat is uitgesteld tot volgende week donderdag. Zo krijgt een dossier van zoveel belang als het Hart van Zuid, tenminste een zorgvuldige afweging. ’s Nachts, na 13 uur (!) vergaderen, is hiervoor niet echt het ideale moment. Een unieke kans ook om nu eindelijk ons alternatieve plan, dat we met Veerkracht partners hebben opgesteld, wederom onder de aandacht te brengen.

Dit plan heeft de veelzeggende titel: ‘De gemeenschappelijke route naar een veerkrachtige gezonde wijk (en een kloppend hart van zuid)’. We hebben het in september geschreven als onderlegger voor overleg en ter beoordeling aan alle partijen toegestuurd, de bewoners/gebruikers, Hart van Zuid, Ballast Nedam en het Hoornbeekcollege. Het plan is ook gepubliceerd op deze website en aan de gemeenteraad gestuurd. Onze vraag was of men hieraan wilde meewerken.


De bewoners/gebruikers gaven aan, dat als er voldoende waarborg is voor een goede compensatie, ze eventueel akkoord zouden gaan. Bewoners/gebruikers willen namelijk helemaal niet dat de Carnissetuin gesloten wordt en praten dus ook liever niet over compensatie (uitruil). Aan alle overige partijen hebben we gevraagd te reageren voor 14 oktober, de dag dat de voorbereidende commissievergadering werd gehouden. Slechts Ballast Nedam reageerde met een mail, waarin ze meldden dat het plan ‘nuttige bouwstenen’ bevatte, maar…


Wij willen om verschillende redenen niet vóór behandeling van het bestemmingsplan door de raad(scommissie) onze onvoorwaardelijke steun toezeggen aan eerder genoemd plan. Deels zit dat in het feit dat wij ons, niet tegenstaande het feit dat het plan veel nuttige bouwstenen bevat, in belangrijke delen van het document niet herkennen. Wij kunnen en zullen ons niet scharen achter een document dat stelt dat ‘de integrale gebiedsontwikkeling van het Hart van Zuid zich niets aantrekt van de integrale wijkontwikkeling ernaast’. Daarnaast zijn wij van mening dat de politiek zich moet (kunnen) uitspreken over het bestemmingsplan, ook zonder dat er een ‘getekend contract’ ligt waarin de samenwerking is vastgelegd.


Na deze mail is er geen contact meer geweest tussen Ballast Nedam en Veerkracht Carnisse. Ons antwoord was overigens - dat als Ballast Nedam e.a. het plan wel serieus zouden nemen – (niet tekenen, maar juist communiceren en onderhandelen) - dat wij de gewraakte passage per direct zullen verwijderen. Hart van Zuid heeft overigens tot op heden – naast een aangetekende brief voor de huuropzegging - in de vier jaar dat we actief waren in hun plangebied, ieder contact vermeden. Dat getuigt niet van een warme interesse in integrale wijkontwikkeling. Onze vragen zijn nog lang niet allemaal beantwoord. En nota bene pas eergisteren werd ‘officieel’ met bewoners gesproken door gebiedsmanager over compensatie, waarbij gesteld werd dat een ‘professionele partij’ dat zou begeleiden. Bewoners hebben aangegeven, dat die professionele partij Veerkracht zou moeten zijn en als uitvoerder specifiek Creatief Beheer. Dit is ook het meest voor de hand liggende, het zou net zoiets zijn als (vergeef me de disproportionele vergelijking) het Hart van Zuid doorgaat, maar het is beter dat de BAM het doet, want Ballast Nedam staat financieel onder druk.


In het hele proces is de Carnissetuin willen en wetens gedegradeerd tot een bewonersinitiatief (plekje en een geldpotje), terwijl het juist een succesvol innovatief maatschappelijk project is, die mensen uit hun achterstandssituatie haalt, gefinancierd door de gemeente Rotterdam (gestart via Pact op Zuid), vallende onder het cluster Maatschappelijk Ontwikkeling. Hier zijn twee filmpjes te zien die Veerkracht uitleggen en op www.tuinmanincarnisse.nl staan 250 artikelen/video's over wat er allemaal gebeurd is!


Nu profileert het Hart van Zuid zich ook als een innovatief project, met als een van hun hoofddoelen; een duurzame en gezonde leefomgeving (startdocument punt 5). Dat is nu precies de doelstelling van Veerkracht Carnisse, de bewoners hebben zelfs meer dan 2000 handtekeningen verzameld om hun waardering hiervoor te tonen en te voorkomen dat het meest in het oog springende en succesvolste onderdeel; de Carnissetuin verdwijnt.


Hoe ziet de cluster Maatschappelijk Ontwikkeling en de verantwoordelijke wethouder(s) dit? Het ene innovatieve project (SO) wil niet praten en samenwerken met het andere innovatieve project (MO).


Dit alles terwijl de oplossing zo eenvoudig is; met zijn allen om de tafel met als uitkomst een traject waar iedereen voordeel aan heeft. Waar een wil is, is een weg! Veerkracht Carnisse staat open voor ieder constructief voorstel hiertoe. Laten we maandag beginnen, zodat de raad donderdag een verstandig en weloverwogen besluit kan nemen.


Rini Biemans, directeur Creatief Beheer namens Veerkrachtpartners; Bureau Drift, Bureau Frontlijn en Vakmanstad.

 
Array
(
)

*

laat dit veld leeg

Tweets by @vcarnisse